Pro Mente Hrvatska

Budi usluga koju želiš imati u zajednici

Pro Mente Hrvatska

Budi usluga koju želiš imati u zajednici

Pro Mente Hrvatska

Budi usluga koju želiš imati u zajednici

Novosti

Ostale vijesti

Ciljevi Pro Mente Hrvatska

Promicanje pozitivnog psihosocijalnog zdravlja i povećanje svijesti o pojmovima psihosocijalnog zdravlja

Prevencija institucionalizacije osoba s mentalnim poteškoćama i osoba s povećanim socijalnim, zdravstvenim rizicima

Promicanje socijalne uključenosti osoba s mentalnim teškoćama

Javno zagovaranje pozitivnog psihosocijalnog zdravlja i kvalitetne provedbe nacionalnih zakona, pravnih akata, strategija i pravila na području socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja i pravosuđa, posebno za rizične skupine u smislu preventivnog rada

Potpora samoorganizaciji i potpora osobama  rizičnih skupinama s ciljem sprečavanja psihosocijalnih poteškoća

Potpora civilnom društvu kroz osnaživanje udruga osoba s mentalnim teškoćama, roditeljskih udruga i drugih udruga čije aktivnosti mogu doprinijeti prevenciji psihosocijalnih poteškoća na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

Međusektorska suradnja i informiranje te afirmacija udruga za psihosocijalno zdravlje u zemlji i inozemstvu.

Članovi tima

Naši uspjesi

0
Pravnih subjekata s partnerskim aktivnostima diljem cijele Hrvatske
0
Projektnih prijedloga aplicirano prema Europskom Socijalnom fondu
0
Osoba s mentalnim i intelektualnim teškoćama uključeno u programu pružanja psihosocijalnih usluga

Partneri

Supremum
Supremum Consulting
Centar Link 2 EU
Hrvatski Zavod za Zapošljavanje
MInistarstvo
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Učilište Linea
Mental Health Europe
Fondovi
Europski strukturni i investicijski fondovi
Vita
Vita
Pro Mente Austrija

https://strukturnifondovi.hr/