Projekti

Plavo Sunce

plavo sunce

RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

PROJEKT “PLAVO SUNCE” UP.02.2.2.02.0071

 

KRATAK OPIS PROJEKTA

Osigurati kvalitetnu potporu za 6 korisnika – osoba s mentalnim i intelektualnim teškoćama, pružiti kvalitetnu edukaciju za 12 osobnih asistenata, provesti evaluaciju rada. 

OPĆI CILJ

Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja i  tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika.

SPECIFIČNI CILJEVI

Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije.

CILJANA SKUPINA

6 osoba s mentalnim i intelektualnim teškoćama

LOKACIJA

Splitsko – dalmatinska županija

TRAJANJE

travanj 2017 – travanj 2019

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

1.240.130,70 kn

POSTOTAK EU SUFINANCIRANJA

100%

zmn+

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I ZAPOŠLJAVANJE MARGINALIZIRANIH SKUPINA

PROJEKT “ZMN Plus” UP.02.1.1.06.0060

 

KRATAK OPIS PROJEKTA 

Osigurati kvalitetnu edukaciju za 30 osoba s područja Splitsko – dalmatinske županije uz sustavno mentorstvo te praćenje zapošljavanja na razini godine dana od završetka projekta

OPĆI CILJ

Povećati mogućnosti zapošljavanja, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama

SPECIFIČNI CILJEVI

Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih, osnaživanje te razvoj mekih i/ili transverzalnih vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa, radionica i/ili pružanja
usluga mentorstva, jačanje kapaciteta stručnjaka 

CILJANA SKUPINA 

15 dugotrajno nezaposlenih, 15 korisnika zajamčene minimalne naknade

LOKACIJA

Splitsko – dalmatinska županija

TRAJANJE

siječanj 2019 – srpanj 2020

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

1.227.554,00 kn

POSTOTAK EU SUFINANCIRANJA

100%

Plavo Sunce II

RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM – FAZA II

PROJEKT “PLAVO SUNCE II” UP. UP.02.2.2.09.0028

 

KRATAK OPIS PROJEKTA

Projekt Plavo Sunce II nastavak je projekta Plavo Sunce koji provodi Pro Mente od 2017. godine.  Tijekom druge faze projekta uz postojećih
6 osobnih asistenata osigurati će se dodatnih 10 osobnih asistenata za osobe s mentalnim i intelektualnim teškoćama, a s ciljem njihove afirmacije u društvo

OPĆI CILJ

Jačanje socijalnog uključivanja 16 osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije

SPECIFIČNI CILJEVI

Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života 16 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim
teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije odnosno aktiviranjem 10 novozaposlenih osobnih asistenata
Osigurati kvalitetnu edukaciju novih osobnih asistenata

CILJANA SKUPINA

16 osoba s mentalnim i intelektualnim teškoćama

LOKACIJA

Splitsko – dalmatinska županija

TRAJANJE

travanj 2019 – travanj 2021

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

2.443.890,00 kn

POSTOTAK EU SUFINANCIRANJA

100%

Zaželi

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

PROJEKT “RAZVOJ EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKIH USLUGA U ZAJEDNICI” UP.02.1.1.05.0200

 

KRATAK OPIS PROJEKTA

Tijekom projektnog perioda od 24 mjeseca biti će
zaposleno 20 žena na području Grada Omiša i Bjelovarsko Bilogorske županije na pružanju usluga za 80 korisnika. Projekt se provodi u partnerstvu sa HZZ Split i Bjelovar, CZSS Omiš i Bjelovar, te Domom za stare i nemoćne VITA Podstrana.

OPĆI CILJ

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

SPECIFIČNI CILJEVI

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

CILJANA SKUPINA

Nezaposlene žene iz manjih gradskih i ruralnih sredina

LOKACIJA

Splitsko – dalmatinska i Bjelovarsko – bilogorska županija

TRAJANJE

2019 – 2022

PARTNERI

Centar za socijalnu skrb Omiš

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Split i Područni
ured Bjelovar

Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Dom VITA

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

5.166.368,00 kn

POSTOTAK EU SUFINANCIRANJA

100%

ToMa i Ja

ToMa i Ja

U NAJAVI