Predstavljanje sudjelovanja u europskom projektu ACADAS

Posted Leave a comment

„ACADAS“ ​​- ALIJANSA ZA INKLUZIVNO PREPOZNAVANJE VRIJEDNOSTI OBRAZOVANJA ACADAS je europski projekt koji ima za cilj analizirati i razmjenjivati ​​dobre prakse u prevenciji, intervenciji i praćenju osoba s invaliditetom s posebnim rizikom ranog napuštanja obrazovanja (RNO) definirati koje su glavne dimenzije u kojima obrazovni sustavi u EU-u griješe i odgovoriti na njihove potrebe. Projekt se […]