Konferencija PLAVO SUNCE – izazovi osobne asistencije

Posted Leave a comment

Pozivamo sve zainteresirane na završnu konferenciju prve faze projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u sklopu poziva UP.02.2.2.02 „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“. Pozivamo sve važne dionike u procesu deinstitucionalizacije te suradnike u razvoju usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom. Konferencija će se […]