O nama

Pro Mente Hrvatska je nevladina neprofitna organizacija civilnog društva koja je posvećena promociji pozitivnog psihosocijalnog zdravlja te prevenciji i zaštiti mentalnog zdravlja.

Pro Mente Hrvatska danas okuplja udruge, mreže udruga, institucije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, zdravstvene, socijalne i obrazovne ustanove, te ostale pravne osobe i pojedince aktivne na području zaštite psihosocijalnog zdravlja građana Republike Hrvatske, uključujući bivše korisnike usluga iz područja zdravstva i socijalne skrbi, volontere, stručnjake svih profila.

Pro Mente Hrvatska snažnije no ikada usmjerava svoje aktivnosti prema promociji pozitivnog psihosocijalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja skupina u riziku, unaprjeđenju skrbi, zagovaranju, te socijalnom uključivanju i zaštiti ljudskih prava osoba s psihosocijalnim teškoćama i njihovih obitelji, uz medijsku promociju psihosocijalnog zdravlja svih skupina u riziku.

Vrijednosti Pro Mente Hrvatska su zasnovane na dignitetu osobe, jednakim mogućnostima, slobodi izbora, anti diskriminaciji, socijalnoj uključenosti, demokraciji i participaciji. Pro Mente Hrvatska vjeruje da se na promociji psihosocijalnog zdravlja i prevenciji psihosocijalnih poremećaja, najviše može napraviti unutar civilnog sektora koji je u direktnom kontaktu s korisnicima usluga, njihovim skrbnicima i obiteljima, a čime se doprinosi kvalitetnom osobnom razvoju ličnosti i njenih potencijala.

Jedan od glavnih ciljeva je usmjeravanje fokusa na djecu s poremećajima u ponašanju i/ili razvojnim teškoćama, s akcentom na djecu s poremećajima na spektru autizma i osoba s invaliditetom, u prvom redu s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama. Ova posljednja kategorija posebno je ugrožena zbog činjenice stigme i nerazumijevanja okoline vezano za samu problematiku ali i zbog čistog nepoznavanja problema.

Tijekom svoga djelovanja iza sebe imamo mnoštvo uspješno provedenih aktivnosti s područja prevencije mentalnog zdravlja, rada s korisnicima i relevantnim partnerskim organizacijama i institucijama, uspješno apliciranih projekata s područja Europskog socijalnog fonda u svrhu podizanja razine životnog standarda naših krajnjih korisnika i općeg razumijevanja važnosti mentalnog zdravlja.

Pro Mente Hrvatska je ponosna članica Mental Health Europ

Osnovni programski ciljevi Pro Mente Hrvatska

  • Promicanje pozitivnog psihosocijalnog zdravlja i povećanje svijesti o pojmovima psihosocijalnog zdravlja
  • Prevencija institucionalizacije osoba s mentalnim poteškoćama i osoba s povećanim socijalnim, zdravstvenim rizicima
  • Promicanje socijalne uključenosti osoba s mentalnim teškoćama
  • Javno zagovaranje pozitivnog psihosocijalnog zdravlja i kvalitetne provedbe nacionalnih zakona, pravnih akata, strategija i pravila na području socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja i pravosuđa, posebno za rizične skupine u smislu preventivnog rada
  • Potpora samoorganizaciji i potpora osobama  rizičnih skupinama s ciljem sprečavanja psihosocijalnih poteškoća
  • Potpora civilnom društvu kroz osnaživanje udruga osoba s mentalnim teškoćama, roditeljskih udruga i drugih udruga čije aktivnosti mogu doprinijeti prevenciji psihosocijalnih poteškoća na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
  • Međusektorska suradnja i informiranje te afirmacija udruga za psihosocijalno zdravlje u zemlji i inozemstvu.